Logens devise

Mel.: Vort fødeland var ....

Vi Odin-Logen prise vil
dens virke og dens lære,
og vi vil ønske lykke til,
den altid stærk må være.
Hvad den har stridt og kæmpet for
fuldføres skal - den pligt er vor.
Ja, venskab, sandhed, kærlighed
vi holder højt i ære.

                                A.H.